Chậu bonsai chữ nhật

Liên hệ
Hotline: 0938831658
Lượt xem: 337
Chậu bonsai chữ nhật đại  Trắng + Đỏ + Nâu 650 x 440 x 180
Chậu bonsai chữ nhật trung Trắng + Đỏ + Nâu 380 x 630 x 190
Chậu bonsai chữ nhật nhỏ Trắng + Đỏ + Nâu 300 x 200 x 80
Chậu bonsai chữ nhật mini Trắng + Đỏ + Nâu 170 x 120 x 50
Zalo
Hotline tư vấn: 0938831658 (Xuân Á)