Chậu bonsai hột xoài đại

Liên hệ
Hotline: 0938831658
Lượt xem: 406
Chậu bonsai hột xoài đại  Trắng + Đỏ + Nâu 700 x 460 x 140
Chậu bonsai hột xoài trung Trắng + Đỏ + Nâu 500 x 400 x 120
Chậu bonsai hột xoài nhỏ Trắng + Đỏ + Nâu 390 x 270 x 120
Chậu bonsai hột xoài mini Trắng + Đỏ + Nâu 160 x 120 x 150
Zalo
Hotline tư vấn: 0938831658 (Xuân Á)