Chậu bát giác

Liên hệ
Hotline: 0938831658
Lượt xem: 344
Chậu bát giác 5 tấc Trắng + Đỏ + Nâu 500 x 380
Chậu bát giác 4 tấc 2 Trắng + Đỏ + Nâu 420 x 300 x 280
Chậu bát giác 3 tấc 1 Trắng + Đỏ + Nâu 310 x 220 x 200
Chậu bát giác 2 tấc 2 Trắng + Đỏ + Nâu 220 x 170 x 160
Chậu bát giác 1 tấc 7 Trắng + Đỏ + Nâu 170 x 120 x 120
Zalo
Hotline tư vấn: 0938831658 (Xuân Á)