Chậu ống tre

Liên hệ
Hotline: 0938831658
Lượt xem: 403
Chậu ống tre đại  Trắng 400 x 330 x 480
Chậu ống tre trung Trắng 330 x 400 x 280
Chậu ống tre nhỏ Trắng 260 x 320 x 200
Chậu ống tre 2 tấc 2 Trắng 220 x 240 x 170
Chậu ống tre 1 tấc 7 Trắng 170 x 220 x 130
Zalo
Hotline tư vấn: 0938831658 (Xuân Á)